สารพัดช่าง http://multifarious-maker.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-07-2013&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-07-2013&group=12&gblog=18 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอโทษนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-07-2013&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-07-2013&group=12&gblog=18 Tue, 30 Jul 2013 20:46:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-07-2013&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-07-2013&group=12&gblog=17 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[Update แพลนชีวิตคร่าวๆ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-07-2013&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-07-2013&group=12&gblog=17 Sun, 28 Jul 2013 17:26:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=07-07-2013&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=07-07-2013&group=12&gblog=16 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่นเกมส์ออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=07-07-2013&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=07-07-2013&group=12&gblog=16 Sun, 07 Jul 2013 19:35:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-07-2013&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-07-2013&group=12&gblog=15 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนขับรถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-07-2013&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-07-2013&group=12&gblog=15 Sat, 06 Jul 2013 20:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-07-2013&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-07-2013&group=12&gblog=14 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[แพลนชีวิตคร่าวๆ (ช่วงนี้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-07-2013&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-07-2013&group=12&gblog=14 Thu, 04 Jul 2013 20:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2013&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2013&group=12&gblog=13 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนแท้ในวันที่อ่อนแอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2013&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2013&group=12&gblog=13 Tue, 25 Jun 2013 11:38:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-06-2013&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-06-2013&group=12&gblog=12 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิกแล้วค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-06-2013&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-06-2013&group=12&gblog=12 Sun, 16 Jun 2013 18:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-01-2013&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-01-2013&group=12&gblog=11 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปลักษณ์ภายนอก บ่งบอก(ไม่ค่อย)ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-01-2013&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-01-2013&group=12&gblog=11 Sat, 19 Jan 2013 23:11:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=22-09-2012&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=22-09-2012&group=12&gblog=10 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงน้องออม ชิงช้าสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=22-09-2012&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=22-09-2012&group=12&gblog=10 Sat, 22 Sep 2012 20:37:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=08-01-2017&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=08-01-2017&group=8&gblog=52 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[จากศัตรูสู่หัวใจ : ศตรัศมิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=08-01-2017&group=8&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=08-01-2017&group=8&gblog=52 Sun, 08 Jan 2017 12:52:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-11-2016&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-11-2016&group=8&gblog=51 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[กลพรางใจ : พิณณ์อวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-11-2016&group=8&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-11-2016&group=8&gblog=51 Sun, 06 Nov 2016 8:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=29-10-2016&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=29-10-2016&group=8&gblog=50 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น : ศตรัศมิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=29-10-2016&group=8&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=29-10-2016&group=8&gblog=50 Sat, 29 Oct 2016 9:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=8&gblog=48 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายพรหม : กรมาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=8&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=8&gblog=48 Wed, 26 Oct 2016 11:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-11-2014&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-11-2014&group=8&gblog=47 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายแนวฆาตกรรม-สยองขวัญจากงานหนังสือ ต.ค. 57]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-11-2014&group=8&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-11-2014&group=8&gblog=47 Mon, 24 Nov 2014 23:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=01-11-2014&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=01-11-2014&group=8&gblog=46 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบำสายลม : ซอมพอ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=01-11-2014&group=8&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=01-11-2014&group=8&gblog=46 Sat, 01 Nov 2014 23:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-08-2014&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-08-2014&group=8&gblog=45 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[คำรัก : ดวงตะวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-08-2014&group=8&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=24-08-2014&group=8&gblog=45 Sun, 24 Aug 2014 18:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-08-2014&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-08-2014&group=8&gblog=43 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่ายมนตร์รัก : ร่มแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-08-2014&group=8&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-08-2014&group=8&gblog=43 Sat, 23 Aug 2014 10:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-07-2014&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-07-2014&group=8&gblog=40 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[สอดสร้อยมาลา : นภาสรร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-07-2014&group=8&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=23-07-2014&group=8&gblog=40 Wed, 23 Jul 2014 20:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-05-2014&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-05-2014&group=8&gblog=39 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามรักคืนใจ : กิ่งฉัตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-05-2014&group=8&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-05-2014&group=8&gblog=39 Sun, 11 May 2014 10:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-02-2013&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-02-2013&group=8&gblog=38 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้ายทวงรัก : มันตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-02-2013&group=8&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-02-2013&group=8&gblog=38 Sat, 16 Feb 2013 8:39:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-05-2013&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-05-2013&group=8&gblog=37 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[Poet อักษรซ่อนตาย : เจนศิลป์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-05-2013&group=8&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=28-05-2013&group=8&gblog=37 Tue, 28 May 2013 8:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-09-2012&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-09-2012&group=8&gblog=36 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสาวชั่วคราว : Neananok]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-09-2012&group=8&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-09-2012&group=8&gblog=36 Wed, 19 Sep 2012 3:27:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=15-09-2012&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=15-09-2012&group=8&gblog=35 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้ายพรางรัก : ภัสรสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=15-09-2012&group=8&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=15-09-2012&group=8&gblog=35 Sat, 15 Sep 2012 23:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-09-2012&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-09-2012&group=8&gblog=34 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[รักลายเพลิง : ศตรัศมิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-09-2012&group=8&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-09-2012&group=8&gblog=34 Wed, 12 Sep 2012 2:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-09-2012&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-09-2012&group=8&gblog=32 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่ห์รักริมเล : อุธิยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-09-2012&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-09-2012&group=8&gblog=32 Mon, 10 Sep 2012 21:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-09-2012&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-09-2012&group=8&gblog=30 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[กลิ่นดอกรัก : กวิตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-09-2012&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-09-2012&group=8&gblog=30 Sun, 02 Sep 2012 20:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-08-2012&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-08-2012&group=8&gblog=28 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลบูรพา : ไอลี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-08-2012&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-08-2012&group=8&gblog=28 Sat, 25 Aug 2012 12:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-08-2012&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-08-2012&group=8&gblog=26 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรึงใจรัก : สัตตบุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-08-2012&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-08-2012&group=8&gblog=26 Tue, 14 Aug 2012 1:08:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=31-07-2012&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=31-07-2012&group=8&gblog=24 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[Monster Kingston กับดักร้ายจับนายให้เผลอใจรัก : Merlin]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=31-07-2012&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=31-07-2012&group=8&gblog=24 Tue, 31 Jul 2012 0:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-07-2012&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-07-2012&group=8&gblog=22 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[วิวาห์กระดาษ : เจติยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-07-2012&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-07-2012&group=8&gblog=22 Fri, 27 Jul 2012 15:10:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-07-2012&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-07-2012&group=8&gblog=21 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤทัยภักดิ์ : สัตตบุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-07-2012&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=14-07-2012&group=8&gblog=21 Sat, 14 Jul 2012 19:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-06-2012&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-06-2012&group=8&gblog=20 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลวเทียนกลางสายลม : จูนิตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-06-2012&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-06-2012&group=8&gblog=20 Sat, 30 Jun 2012 18:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-06-2012&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-06-2012&group=8&gblog=19 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวข่มรัก : รพัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-06-2012&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-06-2012&group=8&gblog=19 Tue, 26 Jun 2012 13:43:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-05-2012&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-05-2012&group=8&gblog=18 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายที่อ่านเดือน พ.ค.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-05-2012&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-05-2012&group=8&gblog=18 Sat, 26 May 2012 14:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-04-2012&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-04-2012&group=8&gblog=17 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[มเหสีตัวปลอม 1- 2 : เฉียนเฉ่าโม่ลี่ : พริกหอม แปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-04-2012&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-04-2012&group=8&gblog=17 Thu, 26 Apr 2012 10:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-04-2012&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-04-2012&group=8&gblog=16 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เงื่อนสอดรัก : ศตรัศมิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-04-2012&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-04-2012&group=8&gblog=16 Tue, 17 Apr 2012 17:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-04-2012&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-04-2012&group=8&gblog=15 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[รักรินใจ : วารุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-04-2012&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=02-04-2012&group=8&gblog=15 Mon, 02 Apr 2012 23:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-03-2012&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-03-2012&group=8&gblog=14 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เคหาสน์ป่วนรัก : ธารใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-03-2012&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-03-2012&group=8&gblog=14 Sun, 25 Mar 2012 22:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-03-2012&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-03-2012&group=8&gblog=12 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้ายกว่ารัก : สิรินรชา นาถธีรธาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-03-2012&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-03-2012&group=8&gblog=12 Wed, 21 Mar 2012 0:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-03-2012&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-03-2012&group=8&gblog=11 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงภาพลวง : ปิ่นไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-03-2012&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-03-2012&group=8&gblog=11 Sun, 11 Mar 2012 23:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-02-2012&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-02-2012&group=8&gblog=10 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หอหลอนรัก : นภชล,Andra,วีสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-02-2012&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-02-2012&group=8&gblog=10 Sun, 26 Feb 2012 20:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-08-2012&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-08-2012&group=12&gblog=8 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกไปอย่างนี้ จะดีไหมนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-08-2012&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=21-08-2012&group=12&gblog=8 Tue, 21 Aug 2012 17:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-08-2012&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-08-2012&group=12&gblog=6 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ถูกหวยยยย........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-08-2012&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=16-08-2012&group=12&gblog=6 Thu, 16 Aug 2012 18:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-08-2012&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-08-2012&group=12&gblog=4 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[กิน+นอน+กิน+นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-08-2012&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=12-08-2012&group=12&gblog=4 Sun, 12 Aug 2012 23:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-08-2012&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-08-2012&group=12&gblog=3 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟชั่นจัดสวนของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-08-2012&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-08-2012&group=12&gblog=3 Mon, 06 Aug 2012 18:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-07-2012&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-07-2012&group=12&gblog=2 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งรถไปทำงานกับนาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-07-2012&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-07-2012&group=12&gblog=2 Thu, 05 Jul 2012 14:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-06-2012&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-06-2012&group=12&gblog=1 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นๆ...ตัวเองกับร้านเช่าหนังสือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-06-2012&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-06-2012&group=12&gblog=1 Sun, 17 Jun 2012 21:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=11&gblog=6 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือที่ซื้อจากมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้้งที่ 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=26-10-2016&group=11&gblog=6 Wed, 26 Oct 2016 9:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-10-2014&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-10-2014&group=11&gblog=5 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือกองใหม่ : งานหนังสือตุลาคม 2557]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-10-2014&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-10-2014&group=11&gblog=5 Sat, 25 Oct 2014 18:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-11-2012&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-11-2012&group=11&gblog=4 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือกองใหม่ : งานหนังสือตุลาคม 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-11-2012&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=04-11-2012&group=11&gblog=4 Sun, 04 Nov 2012 0:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-08-2012&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-08-2012&group=11&gblog=3 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือเข้ากองปลายสิงหาคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-08-2012&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-08-2012&group=11&gblog=3 Thu, 30 Aug 2012 23:52:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-08-2012&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-08-2012&group=11&gblog=2 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[กอง(ดอง)หนังสือ(เกือบ)ทั้งหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-08-2012&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=17-08-2012&group=11&gblog=2 Fri, 17 Aug 2012 23:10:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-04-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-04-2012&group=11&gblog=1 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือกองใหม่ มี.ค. 2555]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-04-2012&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=11-04-2012&group=11&gblog=1 Wed, 11 Apr 2012 19:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-01-2012&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-01-2012&group=8&gblog=9 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ใต้ปีกกามเทพ ฉบับปรับปรุงใหม่ : ทองหลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-01-2012&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=30-01-2012&group=8&gblog=9 Mon, 30 Jan 2012 23:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-12-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-12-2011&group=8&gblog=8 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[รักฤาไร้พรมแดน 1-2 : โรซาน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-12-2011&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-12-2011&group=8&gblog=8 Tue, 06 Dec 2011 22:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-12-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-12-2011&group=8&gblog=7 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[หวานรักปาท่องโก๋ + หวานรักร้านขนม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-12-2011&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=05-12-2011&group=8&gblog=7 Mon, 05 Dec 2011 19:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-11-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-11-2011&group=8&gblog=5 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งดาวพเนจร : ร่มแก้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-11-2011&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=27-11-2011&group=8&gblog=5 Sun, 27 Nov 2011 23:47:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2011&group=8&gblog=4 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ปมปาริชาต : อรพิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2011&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=25-06-2011&group=8&gblog=4 Sat, 25 Jun 2011 21:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-04-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-04-2011&group=8&gblog=3 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ดุจดั่งดวงใจ : ริญจน์ธร ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-04-2011&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=10-04-2011&group=8&gblog=3 Sun, 10 Apr 2011 23:14:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-02-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-02-2011&group=8&gblog=2 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[ในสวนขวัญ : ดวงตะวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-02-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=19-02-2011&group=8&gblog=2 Sat, 19 Feb 2011 23:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-02-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-02-2011&group=8&gblog=1 http://multifarious-maker.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนร้าย แผนรัก: แสงดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-02-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=multifarious-maker&month=06-02-2011&group=8&gblog=1 Sun, 06 Feb 2011 23:07:47 +0700